Tin hoạt động VNPT

VNPT hỗ trợ Hải Dương tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành du lịch

Ngày 17/07/2018     1857
Nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch tỉnh Hải Dương đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, tiến tới tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành du lịch tỉnh, ngày 12/07/2018, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã ký kết Thoả thuận hợp tác.

VNPT hỗ trợ Hải Dương tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành du lịch

Theo thỏa thuận này, hai bên cam kết sẽ phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Cụ thể, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương sẽ hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch tỉnh Hải Dương đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

Cũng thông qua thỏa thuận hợp tác này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc; Tăng cường cung cấp các giải pháp công nghệ, dịch vụ viễn thông và sản phẩm công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.

Các nội dung hợp tác cụ thể bao gồm:

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch. Phối hợp xây dựng cổng thông tin Du lịch thông minh, các mô hình Khu du lịch thông minh, Điểm du lịch thông minh. Các công việc trọng tâm và trước mắt cần tập trung triển khai bao gồm: Cổng thông tin du lịch; Hệ thống quản lý khách sạn, phòng nghỉ, cơ sở lưu trú; Hệ thống Wifi công cộng; Hệ thống quản lý điểm đến du lịch; Ứng dụng du lịch trên thiết bị di động và Hệ thống cơ sở dữ liệu về văn hóa và du lịch.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng và triển khai chương trình hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối thông tin với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển du lịch; Phối hợp cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thu thập, điều tra thông tin khách du lịch trên cơ sở kết nối thông tin từ các ngành khác như: giao thông, y tế, doanh nghiệp,…; Phối hợp cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử; Phối hợp xây dựng, cung cấp công nghệ, các ứng dụng phần mềm du lịch, chỉ đường, quảng cáo thông minh phục vụ cho các du khách và người dân khi đi du lịch và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương…

Để thực hiện tốt những cam kết này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương có trách nhiệm: Tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương tiếp cận và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho khách du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ cung cấp thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch sẵn có (bài viết, hình ảnh, video, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ du lịch...) và bảo trợ thông tin để Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương quảng bá tới khách hàng trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, Trung tâm Kinh doanh VNPT -– Hải Dương có trách nhiệm: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung hợp tác, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương để xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác để cụ thể hóa các nội dung hợp tác nêu tại Thỏa thuận hợp tác.

Tính đến nay, ngoài Hải Dương, VNPT đã ký và triển khai nhiều thỏa thuận tổng thể về du lịch thông minh (Smart Tourism) cũng như triển khai Cổng thông tin du lịch thông minh cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch trong cả nước. Chẳng hạn, vào ngày 24/10/2017, VNPT đã ký kết hợp tác xây dựng và triển khai các giải pháp du lịch thông minh với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Tiếp sau đó, vào ngày 22/11/2017, VNPT và Tổng cục Du lịch đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không lâu sau đó, vào ngày 19/12/2017, VNPT cũng đã ký kết Thoả thuận hợp tác triển khai hệ thống phần mềm du lịch thông minh cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cao Bằng... Ngoài ra, VNPT cũng đã được tin tưởng, lựa chọn triển khai Cổng thông tin du lịch thông minh cho tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Long và nhiều doanh nghiệp du lịch khác.

Lê Hường