Tags VNPT Lào Cai

VNPT tiếp tục được tỉnh Lào Cai tin tưởng lựa chọn là đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025
Ngày 17/12/2019     1141
Trong nhiều năm qua, trên hành trình triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực trọng yếu, tỉnh Lào Cai luôn có Tập đoàn VNPT sát cánh và kết quả mang lại là một tỉnh vùng biên giới đã có nhiều khởi sắc mọi mặt, nhất là việc xây dựng chính quyền điện tử.