Tags VNPT eGov 2.0 - Hệ thống xác thực người dùng tập trung

VNPT eGov 2.0 - Hệ thống xác thực người dùng tập trung
Ngày 23/07/2018     2034
Mỗi tổ chức thường có nhiều hệ thống, nhiều domain và ứng dụng khác nhau dẫn đến việc kiểm soát tài khoản và mật khẩu của người dùng sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, mỗi một ứng dụng người dùng sẽ phải nhớ một bộ tài khoản và mật khẩu riêng gây ra nhiều phiền toái và sự bất tiện cho người dùng.