CONVERGED INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

Tags Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP)

VNPT đã xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia như thế nào?
Ngày 13/03/2019     327
Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) - bước cơ bản cho quá trình chuyển đổi số của Chính phủ, là tiền đề hình thành một Chính phủ không giấy tờ - vừa được khai trương do Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông (VNPT) đầu tư xây dựng với công nghệ tiên tiến, Văn phòng Chính phủ thuê lại. Vậy, VNPT đã xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia như thế nào?