Tags nông nghiệp công nghệ cao

VNPT giới thiệu giải pháp ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Ngày 27/05/2019     393
130 đối tác, khách hàng là đại diện các Sở/Ban/Ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn 22 tỉnh Miền Nam vừa tham dự hội thảo ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao do Tập đoàn VNPT tổ chức.