Tags Lâm Đồng

VNPT và UBND Tỉnh Lâm Đồng xây dựng Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt
Ngày 11/12/2019     2627
Để xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, VNPT đã cùng tỉnh Lâm Đồng xây dựng Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.