CONVERGED INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

Tags ký kết

VNPT ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế
Ngày 19/10/2018     242
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tập đoàn VNPT đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác lớn với các đối tác tại Áo và Bỉ.