Tags chuyển đổi số

Chuyển đổi số bắt đầu từ chuyển mạng thông minh SD-WAN
Ngày 16/01/2021     3034
SD-WAN (Software-defined networking in a wide area network ) là một kiến trúc mạng diện rộng được quản trị bằng phần mềm cho phép các tổ chức hiện đại hóa mạng WAN để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Chuyển đổi kỹ thuật số. SD-WAN còn được gọi là “mạng” thông minh khi doanh nghiệp có thể dễ dàng cấu hình từng loại traffic, tự động nhận diện, ưu tiên kênh truyền và hoàn toàn tự động theo chính sách người quản trị cấu hình. 
VNPT từng bước khẳng định vị thế dẫn dắt trong chuyển đổi số
Ngày 24/12/2019     2195
Kết quả ấn tượng của năm 2019 sẽ là tiền đề quan trọng để VNPT khẳng định vị thế dẫn dắt của mình trong công cuộc chuyển đổi số vào năm 2020.
VNPT tiếp tục được tỉnh Lào Cai tin tưởng lựa chọn là đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025
Ngày 17/12/2019     1885
Trong nhiều năm qua, trên hành trình triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực trọng yếu, tỉnh Lào Cai luôn có Tập đoàn VNPT sát cánh và kết quả mang lại là một tỉnh vùng biên giới đã có nhiều khởi sắc mọi mặt, nhất là việc xây dựng chính quyền điện tử.