Tags chứng nhận Uptime Tier III

Trung tâm dữ liệu VNPT nhận chứng chỉ Uptime Tier III
Ngày 20/04/2017     1566
Ngày 11/4, Trung tâm dữ liệu của VNPT chính thức được nhận chứng chỉ Uptime Tier III do tổ chức chuyên đánh giá các Data Center uy tín hàng đầu thế giới Uptime Institute (Mỹ) chứng nhận.