SOLUTION

Designing and deploying solutions integrating IT infrastructure for enterprises and organizations in all industries, large scale and high technology requirements

 


Esms - SMS Brandname

Dịch vụ ESMS - VINAPHONE hay Tin nhắn thương hiệu (SMS brandname) là dịch vụ dịch vụ gửi tin nhắn quảng cáo về sản phẩm của mình đến hàng triệu thuê bao mà thương Hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm sẽ hiện ở phần “Người gửi” của tin nhắn.

VNPT Smart ads

VNPT Smart Ads cho phép người sử dụng dễ dàng quản trị, thay đổi nội dung ở các màn hình hiển thị một cách linh hoạt hoặc theo kế hoạch đã định trước.

Truyền hình hội nghị

Hội nghị trực tuyến meeting là giải pháp phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, hoặc Ở tại nhiều quốc gia khác nhau có nhu cầu họp thường xuyên nhanh chóng và tiết kiệm.

VNPT Contact Center

Giải pháp tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất. Kết nối khách hàng theo tất cả các kênh trên một hệ thống duy nhất