SERVER & THIẾT BỊ MẠNG

Consulting, providing genuine servers HP, Dell, IBM, Servers assembled with genuine components, high quality, prestige, warranty on-site use.


HP ENTERPRISE

HPE SIMPLIFIES HYBRID CLOUD DATA PROTECTION là Giải pháp StoreOnce và RMC thế hệ mới đem lại trải nghiệm dữ liệu tích hợp giúp giảm chi phí lưu trữ, cải thiện hiệu suất sao lưu và giảm thời gian vận hành, triển khai hệ thống thông minh và nhanh chóng.

DELL EMC

Dell EMC thế hệ 14G đem lại tốc độ xử lý nhanh hơn tới 90% thông qua sử dụng các công nghệ hỗ trợ ProSupport Plus và SupportAssist mang tính dự báo và chủ động. Thuộc thế hệ máy chủ mới đang được bán chạy nhất toàn cầu, một trong những chiếc máy chủ Dell EMC PowerEdge 14G được sản xuất dựa trên nền tảng tự động, an toàn và quản lý đơn giản.