CONVERGED INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

CLOUD

Virtualization infrastructure from the world's leading technology platform of VMware, Cisco, Netapp, IBM ... will give you a powerful service, stability and uptime up to 99.99%

 


Cloud Server

Cloud Server is a virtual cloud solution. With Cloud Servers, you own a server with features such as a physical server without the cost and time of the manager and the operator, in addition to the remaining benefits such as availability, speed access level and security ..

Phân Phối CDN

Dịch vụ phân phối nội dung (hay còn gọi là CDN) là công nghệ đưa nội dung đến với người dùng Internet ở khu vực gần nhất, tăng hiệu suất truy nhập đến trang nội dung, tăng tính sẵn sàng của hệ thống. Nội dung được sao chép và lưu lại tại các máy chủ biên của nhà cung cấp CDN, giúp việc truy cập nhanh hơn, giảm tải các đường trục và giảm tình trạng “thắt cổ chai” so với việc truy cập vào hệ thống máy chủ tập trung. Bao gồm các ứng dụng web, file tải (âm thanh, hình ảnh, phần mềm, tài liệu,…), nội dung live streaming trực tuyến, video theo yêu cầu …